Begrippen

- Varices spataderen, uitgezette en meestal gekronkelde bloedvaten 

- Chronische Veneuze Insufficiëntie (CVI) langdurig verstoorde afvoer van veneus bloed met bijbehorende tekenen. 

- Primaire Varices deze vorm van spataders komt het meest voor en is terug te voeren tot een in aanleg aanwezige zwakte van vaatwanden en bindweefsel. 

- Secundaire Varices ontstaan doordat er in het diepe adersysteem een bloedstolsel (trombus) ontstaat waardoor de bloedstroom in het diepe adersysteem geheel of gedeeltelijk wordt geblokkeerd. Het bloed gaat zich nu 

een andere weg zoeken en doet dat via de verbindingsaders en de oppervlakkige aders. Deze aders krijgen nu zoveel bloed te verwerken, dat ze uitrekken, waardoor de vaatkleppen steeds minder goed sluiten. 

- Ulcus Cruris Venosum of Open been open plek of zweer aan het onderbeen. Een dergelijke plek zit meestal aan de binnenkant bij de enkel of het onderbeen en 

geneest langzaam. Voordat de open plek ontstaat, zijn er meestal al langdurig afwijkingen in de omgeving aanwezig, zoals vochtophopingen om de enkels (oedeem), spataderen en bruine verkleuringen.